Affärsjuridik

Affärsjuridik kan bland annat innebära bolagsbildning, aktieägaravtal, anställningsavtal för nyckelpersoner, arbetsrätt, avtal och avtalstolkning eller kommersiella tvister.

Allmän praktik

Tillvaron innehåller ibland oväntade situationer, ibland ska du köpa eller ge bort något av större värde. I dessa fall kan det då vara bra att kontakta en advokat för att se till att allt går rätt till. Vi hjälper dig med livets alla vanliga händelser som köp och gåvor och hjälper dig med avtal kring dessa händelser. Detta kan till exempel vara rådgivning, köp och gåvor, avtal och avtalstolkning eller samägande av lös egendom.

Brottmål

När du har utsatts för ett brott har du ofta möjlighet att få ett målsägarbiträde för att hjälpa dig i processen med bl.a. skadestånd och biträda dig vid förhör. När ett barn utsätts för ett brott kan det ibland finnas ett behov att någon utöver föräldrarna hjälper barnet, vi hjälper då till som särskild företrädare för barnet. Detta kan till exempel vara offentlig försvarare (Advokat UllaBella af Klercker, Advokat Per Oehme), målsägarbiträde och särskild företrädare för barn. Observera att vi utses av tingsrätten, men att du som enskild har rätt att begära någon av oss.

Familjerätt

Livet innehåller många olika skeden som äktenskap, barn, skilsmässa och dödsfall, dessa naturliga livshändelser kan medföra problem som kan vara svåra att förutse utan ordentlig kunskap i gällande rätt. Med rätt hjälp går även de värsta livshändelser kanske lite lättare. Detta kan vara gåva mellan makar, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, bodelning, vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn, samägande, samboavtal, testamente, bouppteckning och arvskifte.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt kan innebära mycket och kan påverka många. Bland annat kan det handla om bostadsrätt, hyresrätt, uppsägningar och avhysningar, arrende, nyttjanderätter, intrång i fastighet, samfällighet, servitut, fel i fastighet, entreprenader och entreprenadtvister, samägande av fastighet, god man enligt samäganderättslagen eller jakträtter och jaktjuridik.

Obeståndsrätt & utsökningsrätt

Detta kan handla om konkurs, återvinning, ställföreträdaransvar, utmätning m.m.

Skadestånd & Skaderegleringar

En olycka kan drabbad vem som helst, då kan det vara svårt att hitta rätt mellan alla snåriga regler och se till att man får den ersättning som man är berättigad till. Vi kan hjälpa dig med skaderegleringen mot försäkringsbolag och eventuellt med skadeståndskrav mot den som har vållat skadan. Detta kan vara trafikskadeärenden, personskada, sakskada eller förmögenhetsskada.

Socialrätt

När barn och andra människor far illa och mår dåligt, har samhället ibland rätt att göra stora intrång i den vanliga människan liv. Med hjälp och stöd från våra erfarna advokater och jurister kan vi hjälpa till med att föra fram din ståndpunkt och tillvarata din intressen mot samhället. Detta kan vara LVU (tvångsvård av barn och unga), LVM (tvångsvård av missbrukare) och LPT/LRV (psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk tvångsvård)